Rólunk

Nagylók Község Önkormányzata évek óta részt vesz a Belügyminisztérium által évenként meghirdetett közfoglalkoztatási programban. Teszi ezt azzal a céllal, hogy a településen élő, regisztrált álláskeresők ne segélyből éljenek, hanem munkavégzésből származó bevételre tegyenek szert, a munka világában maradjanak, s munkájukkal a településen felhasználható értéket teremtsenek.

Az évek során az önkormányzat által a különböző közfoglalkoztatási projektlábakban (mezőgazdaság, helyi adottságokon alapuló értékteremtés) elért eredményeire tekintettel indokolttá vált a közfoglalkoztatásban végzett tevékenység piaci alapokra történő átszervezése. Ezen gondolatok eredményeként jött létre a Nagylóki Szociális Szövetkezet.

Közfoglalkoztatásból a vállalkozási szférába

37,5 millió forint támogatás a Nagylóki Szociális Szövetkezetnek 2015 nyarán önkormányzati és magánszemélyek tagságával alakult meg a Nagylóki Szociális Szövetkezet, amely arra hivatott, hogy a közfoglalkoztatásban korábban kialakult, államilag támogatott értékteremtő tevékenységeket önfenntartó módon, piaci keretek között, vállalkozási formában folytassa tovább. A szövetkezet főtevékenységeként a mezőgazdasági feldolgozás került előtérbe. Ezen kívül több olyan feladatot is ellátnak a dolgozók, amelyeket a közfoglalkoztatásban végeztek.

A Szociális Szövetkezet 2017 nyarán pályázatot nyújtott be az OFA Nonprofit Kft. kezelésében lévő „Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek” felhívásra. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, amely szerint a szövetkezet 37,5 millió forint bér- és dologi támogatást kapott. Ennek köszönhetően 5 fő közmunkás került át a szövetkezet alkalmazásába, akik ezzel minimum 54 hónap elsődleges munkaerő piaci foglalkoztatáshoz jutottak lakótelepülésükön. A programban több millió forint értékű dologi költségre is rendelkezésre áll pénzügyi fedezet.

A szövetkezetben a dolgozók működtetik a Petőfi utcai gazdasági portán található szárító üzemet, növényházat, fóliasátrakat, végzik az értékesítési teendőket. A közeljövőben részben átveszik a közterületek karbantartását, működtetik a Közösségi Ház büféjét, részt vesznek a szociális ellátás egyes feladatainak elvégzésében.

Megkezdte működését a szárító üzem

Gyakorlatilag a fűszerpaprika idei évi szezonjától élesben működik a Petőfi utcai Gazdasági Porta, szárító és feldolgozó üzeme. Az önkormányzat által megtermelt fűszerpaprikát a szövetkezet felvásárolja és az általa működtetett szárító üzemben feldolgozza. Eddig 7 mázsa szárítmány készült el, amely őrlése és csomagolása folyamatosan történik az értékesítéssel párhuzamosan. Jelenlegi állapot szerint kb. 2,5 mázsa őrölt fűszerpaprika került a fogyasztókhoz.

A HACCP rendszerrel ellátott és üzemeltetett szárító és feldolgozó üzemben bérfeldolgozás is történik. A kialakulófélben levő ügyfélkörben magánszemélyek, önkormányzatok, illetve vállalkozók is előfordulnak.